ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

กิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ในวันที่ 22  เดือน ธันวาคม 2561

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux