ร่วมเป็นหน่วยงานในการพัฒนาท้องถิ่น

กิจกรรมมอบของขวัญวันเด็ก 
ในเดือน มกราคม 2562 
(ดูเพิ่มเติม…)
กิจกรรมปลูกป่าชายเลน
ในวันที่ 15 ธันวาคม 2561
(ดูเพิ่มเติม…)
กิจกรรม มอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียน 
ในวันที่ 16 ธันวาคม 2560 
(ดูเพิ่มเติม…)

กิจกรรมภายในองค์กร

กิจกรรมงานวันเกิดแก่เจ้าหน้าที่ 
ในปี 2562
(ดูเพิ่มเติม..)
กิจกรรมวันสงกรานต์
ในวันที่ 11 เมษายน 2562
(ดูเพิ่มเติม..)
กิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิง
เดือน ธันวาคม 2561
(ดูเพิ่มเติม..)

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux