สารตัวเร่ง ทีเอ็มทีดี (ทีที ) ( A C C E L E R A T O R T M T D )

สารตัวเร่ง ทีเอ็มทีดี (ทีที )
( A C C E L E R A T O R T M T D )

โครงสร้างของสารตัวเร่ง TMTD

 • สูตรโมเลกุล : C6H12N2S4
 • น้ำหนักโมเลกุล : 240.41
 • CAS NO: 137-26-8

คุณสมบัติ :

 • มีลักษณะสีขาวถึงขาวเทา
 • ความหนาแน่นเท่ากับ 1.29 G/CM3
 • ละลายในเบนซีน(BENZENE), อะซิโตน(ACETONE),
 • คลอโรฟอร์ม(CHLOROFORM), คาร์บอนไดซัลไฟด์(CS2)
 • ละลายได้บางส่วนในแอลกอฮล์(ALCOHOL), ไดเอทิลเอทเทอร์(DIETHYL ETHER),
 • คาร์บอนเตตระคลอไรด์(CCI4)
 • ไม่ละลายในน้ำ, ก๊าซโซลีนและอัลคาไลน์ทีความเข้มข้นต่ำ
 • หากสัมผัสกับน้ำร้อนจะทําให้เกิดสารDIMETHYL AMMONIUM และ
 • คาร์บอนไดซัลไฟด์(CS2) ซึ่งไวต่อผิวหนัง

การประยุกต์ใช้:

เป็นสารตัวเร่งที่สามารถใช้เพียงตัวเดียวได้เลย, เป็นสารตัวเร่งรองที่สามารถแตก
ตัวให้กํามะถันออกมาเพื่อ CURE ในอิลาสโตเมอร์ ให้อัตราการ CURE เร็ว ประสิทธิภาพใน
การวัลคาไนซ์ดีเยี่ยม กระตุ้นความร้อนได้ดี และต้านทานแรงบีบอัดในระบบที่ SULPHUR และDEV CURE
ไม่ตกสีระหว่างการวัลคาไนซ์ สารตัวเร่งรองชนิดนี้เมื่อใช้กับยาง EPDM อาจใช้เป็น
สารหน่วงการในการวัลคาไนซ์ของยางโพลีคลอโรพรีนด้วย โดยใช้กับ WILLING ETU และ
สามารถใช้เป็นยาฆ่าเชื้อโรคและยาฆ่าแมลงได้อีกด้วย
บรรจุภัณฑ์: 25kg plastic woven bag
การจัดเก็บ: ควรเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในที่แห้งและเย็น สถานที่ระบายอากาศได้ดี หลีกเลี่ยง
การสัมผัสกับผลิตภัณฑ์โดยตรง และเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยตรง อายุการใช้งาน 2 ปี

Tagged , , , ,
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux