ยางรีเคลม

ยางรีเคลม

RECLAIM RUBBER

ยางรีเคลม NR

ยางรีเคลม บิวทิล

ยางรีเคลมบิวทิลเป็นผลิตภัณฑ์
ที่นํากลับมาใช้ใหม่โดย ผลิตจาก
ยางในรถยนต์ ซึ่งมีรูพรุนน้อยกว่าวัสดุอื่น
มีความ ยืดหยุ่น และสมบัติการซึมผ่านของก๊าซต่ำ
จึงสามารถเก็บ อากาศได้ดี นิยมใช้ทํายางในรถยนต์
, กาวsealants และ ผิวด้านในยางล้อรถยนต์

ยางรีเคลม NR เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําจากยางล้อรถ
ที่ใช้แล้ว มีการใช้กันอย่างแพร่หลายนิยมนําไปผลิต
เป็นยางล้อรถจักรยานยนต์, เทปก่อวัสดุ , พื้นยาง
(เช่นกระเบื้องยาง, พรม ฯลฯ ), แผ่นยางกันซึม,
วัสดุ มุงหลังคา, และเศษยางดัดแปลงถนนยางมะตอย
และ หมอนรถไฟและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

พื้นยาง

ยางล้อรถจักรยานยนต์

ยางในรถยนต์

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux