สารตัวเร่ง อีทียู 22

สารตัวเร่ง อีทียู 22

ACCELERATOR ETU 22

ชื่อทางเคมี: 1,3-ETHYLENE THIOUREA
สูตรโมเลกุล: C3H6N2S
น้ำหนักโมเลกุล: 102.17
CAS N0: 96-45-7

โครงสร้างของสารตัวเร่ง ETU

คุณสมบัติ:
สารตัวเร่ง ETU มีลักษณะเป็นผงสีขาว
สารตัวเร่ง ETU มีความหนาแน่น 2.00 G/CM3
สารตัวเร่ง ETU ละลายในแอลกอฮอล์
สารตัวเร่ง ETU ละลายได้เล็กน้อยในน้ํา
สารตัวเร่ง ETU ไม่มีมลพิษต่อผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย การจัดเก็บมีความเสถียร

การใช้งาน:
สารตัวเร่ง ETU มีเวลา SCORCH ที่มีความปลอดภัยในกระบวนการทํางานสูงและช่วยให้การวัลคาไนซ์ที่ เหมาะสม ได้อย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิการวัลคาไนซ์ปกติ แสดงให้เห็นลักษณะจลนศาสตร์การวัลคาไนซ์ และให้การวัลคาไนซ์ที่มีคุณสมบัติทางกายภาพที่ดีเยี่ยม (ความต้านทานแรงดึงสูง, การบีบอัดต่ํา (Low COMPRESSION SET] ไหลตัวได้ง่ายเมื่องานมีขนาดใหญ่และทนต่อความร้อนได้ดี

Tagged , , , ,
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux