สารตัวเร่ง ดีพีจี(ดี) ACCELERATOR DPG (D)

สารตัวเร่ง ดีพีจี(ดี)
ACCELERATOR DPG (D)

โครงสร้างของสารตัวเร่ง DPG-D

  • สูตรโมเลกุล: C13H13N3
  • น้ำหนักโมเลกุล: 211.27

คุณสมบัติ :

  • มีลักษณะสีขาวถึงขาวเทา
  • สีขาว-ขาวเทา แบบเม็ด ไม่มีพิษ
  • ความหนาแน่น เท่ากับ 1.08 – 1.19 G/CM3
  • ละลายในอะซิโตน(ACETONE), เอทิลอะซิเตท(ETHYL ACETATE),
    เบนซีน(BENZENE), แอลกอฮอล์(ALCOHOL),
  • ละลายเล็กน้อยใน คาร์บอนเตตระคลอไรด์(CCL4)
  • ไม่ละลายในน้ำและก๊าซโซลีน

การประยุกต์ใช้:

สารตัวเร่ง DPG เป็นสารตัวเร่งรองต้องใช้ร่วมกับกลุ่ม thiazoles และ

sulphenamides ในการคอมพาวด์ยางNR และ SBR

มีความเสถียรในการจัดเก็บกว่าเมื่อเทียบกับ thiuram และ dithiocarbamates

แต่ไม่กระตุ้นสาร2กลุ่มนี้

Willing DPGสามารถใช้ในยางลาเท็กซ์ทําหน้าที่เป็น สารก่อเจลรอง

(foam stabilizer) ในกระบวนการ silico-flouride foam

Tagged , , , ,
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux