สารตัวเร่งเอ็มบีที (เอ็ม)

สารตัวเร่งเอ็มบีที (เอ็ม)

accelerator MBT (M)

 

 

โครงสร้างของสารตัวเร่ง MBT

ชื่อทางเคมี : 2-Mercaptobenzothiazole
สูตรโมเลกุล :         C7H5NS2
น้ำหนักโมเลกุล :           167.26
CAS NO :               149-30-4
 
  • สารตัวเร่ง MBT อาจเรียกว่ายาสุก MBT(M) หรือ accelerator MBT มีลักษณะเป็นผงสีเหลืองหรือเม็ด มีกลิ่นเล็กน้อย
  • สารตัวเร่ง MBT มีความหนาแน่นเท่ากับ 1.42-1.52 g/cm3
  • สารตัวเร่ง MBT สามารถละลายได้ในเอทิลอะซิเตต, เอทานอล, สารละลายของ NaOH (โซเดียมไฮดรอกไซด์) และ Na2C03 (โซเดียมคาร์บอเนต)
  • สารตัวเร่ง MBT ไม่สามารถละลายในเบนซีน, น้ำและก๊าซโซลีน

การใช้ประโยชน์
                 ปัจจุบันสารตัวเร่ง MBTเป็นสารตัวเร่งที่ใช้กับกรดและเป็นสารตัวเร่งขั้นต้นในระดับปานกลาง-เร็ว เป็นตัวเร่งที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยม เมื่อใช้ทั้งแบบเดี่ยวและใช้ร่วมกับสารตัวเร่งพื้นฐานอื่น ๆ ส่วนใหญ่ใช้ในการผลิตยางล้อรถ, ท่อยาง, พื้นรองเท้า, สายพานยางและท่อ ฯลฯ

 

Tagged , , , ,
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux