สารตัวเร่งเอ็มบีทีเอส

สารตัวเร่งเอ็มบีทีเอส
(ACCELERATOR  MBTS)


โครงสร้างสารตัวเร่งMBTS

ชื่อทางเคมี:Dibenzothiazole disulfide

สูตรโมเลกุล:C14H8N2S4
นํ้าหนักโมเลกุล:332.50
CASNO:120-78-5

คุณสมบัติ

  • สารตัวเร่งMBTSมีลักษณะเปนผงหรือเม็ดสีเทาขาวถึงขาวเหลือง
    มีความหนาแน่นเท่ากับ1.45-1.54G/CM3
  • สารตัวเร่งMBTSสามารถละลายได้ในคลอโรฟอร์ม
  • สารตัวเร่งMBTSสามารถละลายได้บางส่วนในเบนซีน,เอทานอล,CCL4(คาร์บอนเตตระคลอไรด์)
  • สารตัวเร่งMBTSไม่ละลายในนํ้ามัน,นํ้าและเอทิลอะซิเตต
    การใช้ประโยชน์
  • สารตัวเร่งMBTSทําให้เรียบระยะเวลาในการCUREปานกลาง-เร็วในยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ยังสามารถใช้กับยางทัวไปหลากหลายชนิดไม่ตกสี(NON-S TAINING)และไม่เปลียนสีงานทีเปน”สีขาว”ใช้เปนPLASTICIZERและสารหน่วงปฏิกิริยาในยางโพลีคลอโรเอทิลีน(PVC)เช่นยางล้อรถยนต์,รองเท้าและผลิตภัณฑ์ทีทําจากยาง

บรรจุภัณฑ์
ถุงพลาสติก20กก.,ถุงกระดาษพร้อมเคลือบด้วยถุงฟล์มพลาสติก,หรือถุงจัมโบ้

การจัดเก็บ
ควรเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในทีแห้งและเย็นหรือสถานทีทีมีการระบายอากาศทีดีหลีกเลียงการสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ทีบรรจุในแสงแดดโดยตรงเก็บได้นานถึง2ปี

Tagged , , , ,
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux