ยางสังเคราะห์คืออะไร??(Synthetic rubber)

ยางสังเคราะห์คืออะไร??(SYNTHETIC RUBBER)

 

 

 

 

ยางสังเคราะห์ (Synthetic rubber) คือ ยางที่ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมี มีสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ คือ ความยืดหยุ่น (Elasticity) เมื่อให้แรงดึงหรือกดยาง ยางจะยืดหรือ ยุบได้และสามารถกลับสู่สภาพเดิมได้เมื่อปล่อยให้ยางเป็นอิสระ ทางอุตสาหกรรมยางจึงเรียกยางว่า อิลาสโตเมอร์ (Elastomer)

ยางสังเคราะห์ (Synthetic rubber) ถูกสร้างขึ้นมาแทนยางธรรมชาติเนื่องจากยางธรรมชาติไม่ทนโอโซน ความร้อน แสงแดด น้ำมันและสารเคมี ซึ่งสามารถแบ่งออกได้หลายชนิด ตามมอนอเมอร์ของยางที่ทำปฏิกิริยากัน เช่น ยาง CR, ยาง NBR, ยาง BR, ยาง SBR เป็นต้น

ยางสังเคราะห์ (Synthetic rubber) แต่ละชนิดก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเช่น ยาง CR มีคุณสมบัติเด่นทางด้านเชิงกล ยาง NBR หรือ ยางไนไตรล์มีคุณสมบัติเด่นทางด้านความทนทานต่อน้ำมันต่างๆ เป็นต้น

Tagged ,
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux